RETROVIZOR Sicilijanska odbrana

„‘Urlajte, ja igram šah!’ – poručio je vladar šačici pobunjenih podanika, ali i međunarodnoj zajednici koja nas je opet ujela za srce osudivši srpskog pesnika Karadžić Radovana.“

Ljubomir Živkov

1 thought on “RETROVIZOR Sicilijanska odbrana”

Comments are closed.