U MIKROFON Miodrag Majić

„Bezakonje se uvek razvija do tačke u kojoj ili bude savladano i zamenjeno zakonitošću, ili dovede do sloma na njemu građenog sistema.“ Ako bismo ovaj stav sudije Miodraga Majića primenili na stvarnost, samo u poslednjih nekoliko dana, pitanje je kakav odgovor bi ostao – onaj koji uključuje zakonitost ili onaj koji uključuje slom sistema. U slučaju, na primer, svedočenja o navodnom podvođenju maloletnica od strane Dragana Markovića Palme, u šta su involvirani, godinama unazad, najviši predstavnici SPS-a i pojedinci iz privrede – da li je to primer brutalnosti ili bezakonja koje je dovelo do sloma sistema?