RETROVIZOR Lelek sebra (Pevanje Osmo)

Nije li nužan i štaviše hitan moratorijum na pravljenje novih spomenika? Makar na dve godine, ako vlastela nema strpljenja da sebri ozdrave i da naša bleda mati dođe k sebi?