RETROVIZOR Srpski vikiliks

A, neko će debelo da odgovara! Dok ovo pišem elita naše policije i tajne policije sužava krug oko grupe ili pojedinca koji je objavio listu botova, novog oblika života, a čiji predstavnici drže stranu vladaru, potonjeg u zvezde kujuć, protivnike gadno pljujuć; publika koja je dobila ne samo službene nadimke botova nego i njihova prava imena, zgranuta je shvativši da je bezmalo većina botova zaposlena u javnom da kažemo sektoru, ali to i jeste sve pisano po službenoj dužnosti, pa ako je zapremalo veći deo radnog vremena, sve je kako Bog i zakon zapovedaju!