RETROVIZOR Najveći kombinator

„Premijerka je prevazišla svoj prvobitni govor, koji je zvučao kao da je sa Gugl-prevodioca, i prešla na za nju novu osećajnost, sve uspešnije oponašanje predsednika Republike koji sam sebe uzrujava vlastitim retoričkim bravurama.“

Ljubomir Živkov