RETROVIZOR Lični izbor

Da je bila anketa rekao bih da su mi Železnička stanica, šine, peroni, lokomotive, vagoni, kondukteri, red vožnje i šalteri za prodaju karata miliji od svake dinastije. Ja sam i Dunav-stanicu voleo više nego sve župane, kneževe, careve, kraljeve i predsednike zajedno.