Događaj godine

Bio sam toliko sablažnjen paljenjem knjiga, fašističkom orgijom koje je za mene događaj godine (ako ne budu u ova dva meseca fašisti učinili nešto još strašnije), da se evo tek sada laćam pera.