U MIKROFON Slobodan Georgiev

O tome da li je položaj novinara i medija u Srbiji postala dosadna tema koja zanima samo medijske radnike, da li se društvo adaptiralo na nasilje do te mere da ga shvata kao deo svakodnevice i da li povređena glava studenta Dejana Bagarića iz Novog Sada budi šire interesovanje „U mikrofon“ govori novinar Slobodan Georgiev.