RETROVIZOR Urolana stvarnost

„Doktor Stefanović je koristeći formulu E=mc2 izračunao da bi predsedniku za lični obilazak svake porodice trebalo 117 godina bez slobodnog dana i uz uslov da mu spavanje ne zapremi više od tri sata.“

Ljubomir Živkov

1 thought on “RETROVIZOR Urolana stvarnost”

  1. Pingback: Urolana stvarnost

Comments are closed.