Tri bagatelle #Retrovizor

Jao, jao, jao, šta sam dočekao! Da ja branim predsednika Republike, na koga se i staro i mlado baca kamenjem i ostacima šuta, jer se u Srbiji stalno nešto zida, prepravlja i ruši: predsednik je tobože ogolio svoje navijačko lice i grupi građana obratio se rečju „devojčice“! Narušio je rodnu ravnopravnost, o maloletnom potomstvu ženskog roda govorio je sa omalovažavanjem, štaviše, devojčice je zloupotrebio hoteći da pomoću njih ponizi i snagom usmene reči satre četvoricu građana koje je doživeo kao Četiri pešaka Apokalipse.