RETROVIZOR Životna prilika

Pobediće koronu i drugi, ali ne tako brzo, i ne tako veličanstveno! Osim statistike koja biće na našoj strani, Srbiji će pripasti i posebna kolajna za umetnički dojam.