RETROVIZOR Veliki vizir

Milost predsednika Republike, koja se spustila na deset hiljada domaćinstava, mimoišla je moju porodicu, i moja terasa ćuti, mrka i neokićena.