RETROVIZOR Trgovački ustanak

Koji je vladar u našoj preslavnoj istoriji na svoja pleća primio teret snabdevanja običnih, da ne kažem suvišnih ljudi (lishnye liudi, znani iz ruske književnosti, danas biseri rasuti po vasceloj Sorabiji), ko nam je drugi ikad predočio naučne dokaze svega što je država za nas nabavila?! Na nama je sad samo da platimo za sav taj grašak, za so, za pirinač od kojeg smo, a da vladalac to nije ni primetio, postali zavisni.