RETROVIZOR Neko je oklevetao hijenu

O hijenama se vodeći homo sapiens izrazio zoološki nekorektno: hijene imaju svoje mesto i u lancu ishrane i u lancu reciklaže.