RETROVIZOR Iznenađujuća iskrenost

Koluvija razdužio nanogicu, jedino ne sme da napušta boravište: može da šeta po svom spahiluku, a da mu nanogica ne zapinje za nežne i gusto zasađene stabljike.